กทบ.ม.12 ต.หัวเมือง อ.สอง ร่วมกับผู้นำและอสม.ได้แจกหน้ากากอนามัยให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน

8

 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บ้านวังฟ่อน หมู่ 12 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่มี นางสาววริศรา  พุ่มพวง ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และนายพจนากรณ์  ใจเอิบ เลขาฯกองทุน ร่วมกับนายเดช ยี่ดวง ผู้ใหญ่บ้านและนางสร้อย  ทองฟาง  ประธานอสม.ได้ทำการแจกหน้ากากอนามัยให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน 190 กว่าครอบครัว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19

นางสาววริศรา  พุ่มพวง ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดแพร่ มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปแทบทุกหมู่บ้านทุกตำบล สำหรับในส่วนของอำเภอสองยังไม่มีการแพร่ระบาดแต่อย่างใด  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านปลอดภัยจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด

ทางคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จึงมีการหารือร่วมกับผู้นำและอสมโดยใช้เงินจากผลกำไรของกองทุนหมู่บ้านจัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านกลัว 190 ครัวเรือน  และเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดแพร่ ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มีคำสั่งให้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ ประกอบกับอำเภอสอง ที่มีนายท่านนายอำเภอสองร่วมกับองค์กรหน่วยงานได้ออกรณรงค์ป้องกันอย่างเต็มที่ จึงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here