กฐินที่ลึกกว่ากฐินบนแผ่นดินประวัติศาสตร์ลำตาเสา วังน้อย อยุธยานะจะบอกให้

5

กฐินที่ลึกกว่ากฐิน บนแผ่นดินประวัติศาสตร์ แต่ครั้งการกู้ชาติของพระเจ้าตาก ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยานะ จะบอกให้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here