กกต.แพร่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(Big Day)ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส

3

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ โดยมี นายพิทักษ์ คำอุ่น ผอ.สนง.กกต.จว.แพร่ ร่วมกับ อบต. พื้นที่จังหวัดแพร่  ทั้ง 57 แห่ง จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ” โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ” ขึ้น ตลอดจนร่วมรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น และในช่วงนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง  ทางสนง.กกต.จว.แพร่  จึงร่วมกับ อบต. พื้นที่จังหวัดแพร่  ทั้ง 57 แห่ง จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ” โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ” ขึ้น ตลอดจนร่วมรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้งขึ้น

ทาง สนง.กกต.จ.แพร่ ขอขอบคุณในความร่วมมือของ อบต.ทั้ง 57 แห่ง ที่ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ให้บรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here