กกต.ยโสธร: มอบหนังสือเพื่อแจ้งผลการเลือกตั้ง สจ.

19

สำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ในเขตตำบลน้ำคำใหญ่ เขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร.โดยมีนางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อำนวยการ สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรได้มอบหนังสือในการประกาศผลในการเลือกตั้ง ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร.ที่ได้ประกาศการรับรองผลการเลือกตั้งมี.จำนวน 28 คน.

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ที่ผ่านมา จำนวน 28 จากทั้ง หมดจำนวน 30 เขต แต่ประกาศในการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร.จำนวน 28 เขต

 ใน.ส่วนเขตเลือกตั้งที่ยังไม่มีการประกาศ”เพื่อรับรองผลในการเลือกตั้ง”มีดังนี้เขต 1อำเภอเมืองยโสธร.และเขต 2 อำเภอป่าติ้ว.รายงานการประกาศ ผลการรับรองการเลือกตั้งเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร

ภาพ-ข่าว กิตติ ศรีสมบูรณ์ จังหวัดยโสธร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here