กกต พัทลุงย้ำหากพบมีการซื้อเสียงดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

1

นายฉัตรชัย  อุสาหะ  รอง  ผวจ.พัทลุง และ  ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต  ปิ่นสุวรรณ  ผอ.กกต.พัทลุง  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง  สจ.พัทลุง  และนายก  อบจ.พัทลุง  ทั้งนี้  เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้อง  และเพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  รู้รักสามัคคี  การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส  ไม่กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง  ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง  และไมใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน

 ขณะที่ทาง กกต.พัทลุง  ได้จัดให้มีการลงนามการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  ร่วมกันจัดปฏิญาณตนในการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ให้การเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์  และยุติธรรม   เพื่อให้จังหวัดพัทลุงเป็นตัวอย่างที่ดีของการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้   โดยมีผู้สมัครชิงชัยตำแหน่งนายก  อบจ.พัทลุง ประกอบด้วย  โดยมีนายภุชงค์  วรศรี  ผู้สมัครหมายเลข 1 และนายวิสุทธิ์  ธรรมเพชร  ผู้สมัครหมายเลข 2  ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย  ในขณะที่นายกู้ชาติ  ชายเกตุ  ผู้สมัครนายก  อบจ.พัทลุงหมายเลข 3  ติดภาระการลงพื้นที่หาเสียงการเลือก  จึงไม่สารถเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้  ในขณะที่ผู้รับสมัคร  สจ.พัทลุงทั้ง  30  เขต  จำนวน  78  คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆคน

ร้อยตำรวจเอกพงศ์บัณฑิต  ปิ่นสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติหลังการเลือกตั้งมักจะเกิดคือความแตกแยกดังนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุงได้เชิญผู้สมัครตำแหน่งนายก อบจ. และผู้สมัครตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พร้อมให้ผู้สมัครประกาศเจตนารมณ์ไม่ซื้อเสียง นอกจากผู้สมัครพร้อมผู้สนับสนุนจะได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง ตามหลักประชาธิไตยที่ถูกต้องว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างได้แต่ไม่แตกแยกหลังการเลือกตั้ง 

ภาพ-ข่าว ไสว รุยันต์ จ.พัทลุง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here