กกต. ประกอบพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร พระอารามหลวง จ.ลพบุรี

3

ที่ พระอุโบสถ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธาน ประกอบพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมี กรรมการการเลือกตั้ง และ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการ รวมถึง นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมในพิธี กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐิน แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่ว ประเทศ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด โดยเทศกาลทอดกฐิน จะมีกำหนดระยะเวลาถวาย 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12   สำหรับ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือที่ชาวลพบุรีเรียกว่า “วัดเขาพระงาม” มีเนื้อที่ 99 ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2466 และได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ 2499 ปัจจุบัน พระศรีวรคุณ (ถวิล วรคุโณ) (พระราชาคณะ ชั้นสามัญ) เป็นเจ้าอาวาส

ภาพ-ข่าว สมชาย ลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here