กกต.ชลบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ภายใต้สโลแกน “รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง

8

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา โดยมีนางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม

นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดชลบุรี  กล่าวว่า ทั้งนี้สืบเนื่องจาก กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง (25 มีนาคม 2565) ส่งผลให้บรรดาประกาศและคำสั่ง (คสช.) สิ้นผลบังคับ ทำให้นายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นวันสุดท้าย ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติประกาศกำหนดให้มี การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา ได้ประกาศให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 31 มีนาคม – วันที่ 4 เมษายน 2565 (รวมระยะเวลา 5 วัน)

โครงการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา  จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ สระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สโลแกน “รวมพลังสุจริต ใช้สิทธิอย่างโปร่งใส พร้อมใจไปเลือกตั้ง”

นายอุดมพร รอง ผอ.กกต.ชลบุรี กล่าวในส่วนของการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2565 ว่า กกต.จะเปิดรับสมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา บริเวณชั้น 4 (ห้องประชุมทัพพระยา) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. หากผู้สมัครรายใดมาก่อนเวลา 08.30 น. ให้ถือว่ามาพร้อมกัน การกำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดคือ ให้ผู้สมัครในแต่ละเขตตกลงกันเอง หรือหากตกลงกันไม่ได้ก็ให้มีการจับสลาก และจะทำการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 กรณีมมีเรื่องร้องเรียน วันประกาศผลการเลือกตั้งคือ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 หากกรณีมีเรื่องร้องเรียน วันประกาศผลการเลือกตั้งคือวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

ภาพ/ข่าว อนันต์ สุขวัฒนะ เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here