กกต.ฉะเชิงเทรา ประชุมผู้สมัคร อบต. ผ่านระบบออนไลน์

3

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผอ.สนง.กกต.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมาน ฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 74 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมZoom Meetings

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ระเบียบวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการเตรียมตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นบัญชีรายรับ/รายจ่ายของผู้สมัครฯ โดยมีวิทยากร สนง.กกต.จว.ฉช.ให้ความรู้กับผู้สมัครฯ       ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ได้รับความร่วมมือจาก อบต. ทั้ง 74 แห่ง ในการจัดเตรียมสถานที่จัดประชุม อุปกรณ์ เครื่องมือในการจัดประชุม ตลอดจนเตรียมความพร้อมรายละเอียดในการจัดการประชุมด้านต่างๆ เป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งมีผู้สมัครฯ ทั้ง 74 แห่งกว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here