กกต.ฉะเชิงเทรา ตั้งเป้า ผู้ใช้สิทธิเลือก อบต.ร้อยละ 80

5

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผอ.กกต.ฉะเชิงเทรา ได้กล่าวถึงการเลือกตั้ง นายก อบต. และ สมาชิก อบต. ซึ่งจะมีขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ขณะนี้ สนง.กกต.ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการไปแล้วดังนี้ ประชุมชี้แจงกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง / ประสานงานตำรวจและปกครองในพื้นที่ ดูแลความสงบเรียบร้อย / ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง /อบรมผู้สมัคร ให้รับทราบ ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม และถูกกฎหมาย

หากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอ สายด่วน 1444 หรือผ่านแอปพลิเคชั่นตาสับปะรดขอให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Smart Vote ซึ่งจะมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อีกด้วย

สำหรับการเลือกตั้ง นายก อบต. และ สมาชิก อบต. จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 400,443 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 840 หน่วย และเนื่องจากการเลือกตั้งนายก อบต. และ สมาชิก อบต. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เว้นว่างนานถึง 8 ปี ผอ.กกต.ฉะเชิงเทรา จึงคาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยการเลือกตั้งเทศบาลล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2564  มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน ร้อยละ 77.52

วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. การเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก อบต. ฉะเชิงเทรา ภายใต้มาตรการ Covid free setting ป้องกันโควิด ท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เลือกนายก อบต. สีแดง และเลือกสมาชิก อบต. สีน้ำเงิน และอย่าลืม พกบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้แสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here