กกต.จว.ฉะเชิงเทรา ประชุมชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง อบต.

11

 สำนักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมชุดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฎิบีติหน้า ที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 โดยมีนายเกรียงศักดิ์ วงศ์เลิศประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมชุดเคลื่อนที่เร็วก่อนการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงรับทราบแนว ทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

ทั้งนี้มี พ.ต.อ.ธราเทพ ตูพานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ประจำจัง หวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหาร และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมการประชุม สำหรับชุดเคลื่อนที่เร็ว ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามคำสั่งที่ 336/2564        เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564โดยการค้ดสรรค์จากภจว.ฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 9 – 28 พฤศจิกายน 2564

ภาพ-ข่าว สมศักดิ์ /ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here